Welk water stroomt niet weg?

Afvalwater: afvalwater uit bijvoorbeeld de douche, het toilet, de gootsteen, de wasmachine, etc.
Regenwater: regen, smeltwater van sneeuw, hagel, etc.


terug

Contact

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

(0320) 274 911
rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad