Woont u binnen of buiten de bebouwde kom? (zie kaart)Kaart binnen/buiten bebouwde kom

terug

Contact

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

(0320) 274 911
rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad