Spoel de kraan enkele minuten door. Is de troebelheid verdwenen, dan ging het waarschijnlijk om aanslag uit de drinkwaterleiding die bijvoorbeeld door werkzaamheden is losgetrild.
Is de troebelheid niet verdwenen, of heeft u nog aanvullende vragen?
Neem dan contact op met Vitens,
klantenservice 0900 - 0650.


Het waterschap Zuiderzeeland wil graag weten of het waterloket goed functioneert. Daarom willen we u vragen of uw bezoek aan het waterloket de gewenste informatie heeft opgeleverd?
terug

Contact

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

(0320) 274 911
rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad