Waar gaat uw klacht/vraag over?
Kruipruimte: bij veel woningen is onder de vloer van de begane grond een ruimte aanwezig waarin oa leidingen liggen; in tegenstelling tot bijv. een kelder heeft de kruipruimte geen gebruiksfunctie en geen bodemafdichting.


terug

Contact

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

(0320) 274 911
rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad