Is het water in het waterslot verdampt?
Waterslot: voorziening in afvoerleiding van wasbak, aanrecht, douche etc. om stank overlast te voorkomen.Als u voor een paar weken niet in huis bent geweest kan het water uit het waterslot zijn verdampt. Hierdoor kan de lucht vanuit het riool in de woning komen. Vul het waterslot bij. Om te voorkomen dat het water uit het waterslot verdampt kan deze gedeeltelijk worden gevuld met olijfolie.


terug

Contact

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

(0320) 274 911
rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad