De stank wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het ontluchtingspunt op het dak. U zult dit punt moeten reinigen en of aanpassen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.Heeft u een koopwoning dan zult u dit zelf moeten doen of laten doen. Bent u een huurder neem dan contact op met uw verhuurder.

Waarom ontluchten?
Het waterschap Zuiderzeeland wil graag weten of het waterloket goed functioneert. Daarom willen we u vragen of uw bezoek aan het waterloket de gewenste informatie heeft opgeleverd?
terug

Contact

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

(0320) 274 911
rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad