Voorbeeld functioneren riolering bij hevige regen

    De riolering in Zeewolde is ontworpen met een bepaalde afvoer capaciteit (zie ook Neerslag in Zeewolde). In extreme situaties valt er meer neerslag dan afgevoerd kan worden. Er blijft dan tijdelijk water op straat staan. Wanneer dit water niet bij woningen of bedrijven naar binnen stroomt, treedt er in het algemeen geen schade op. Het water op straat kan wel voor enige verkeershinder zorgen. Nadat de bui is afgelopen, wordt het water weer afgevoerd via het rioolstelsel. Het bijgevoegde filmpje laat als voorbeeld zien hoe water-op-straat in de wijk Trekkersveld ontstaat en ook hoe het water na de bui weer wegstroomt. De "vlekken" die ongeveer 15 minuten na het begin van de simulatie ontstaan, geven aan waar het rioolstelsel tijdelijk de hoeveelheid regenwater niet kan verwerken. Hier ontstaat water-op-straat. Dit zijn de plekken die het meest kwetsbaar zijn voor wateroverlast in de wijk Trekersveld. Het filmpje is gemaakt met behulp van de resultaten van rioleringsberekeningen.

  • Bekijk de film

Contact

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

(0320) 274 911
rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad