Neerslagmeters Zeewolde


In de onderstaande grafieken is de actuele neerslag op een drietal locaties in Zeewolde weergegeven. De blauwe lijn geeft de neerslag weer en de rode lijn de capaciteit van het rioolstelsel. Als de blauwe lijn boven de rode lijn uit komt stroomt het regenwater niet meer weg en blijft het water op straat staan. Deze situatie en de schade die dan ontstaat wordt landelijk geaccepteerd.
Is de blauwe lijn al lange tijd onder de rode lijn, circa 2 uur en stroomt het water niet weg neem dan telefonisch contact op met het waterschap.


Neerslagmeter 1

Neerslagmeter 2


Neerslagmeter 3


Contact

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

(0320) 274 911
rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad