De verstopping bevindt zich waarschijnlijk op eigen terrein. De huiseigenaar (u of verhuurder/ woningbouwvereniging) dient de verstopping op te lossen, bijvoorbeeld door het reinigen van de dakgoten en bladvanger of door het inschakelen van een loodgieter/ reinigingsbedrijf.
Blijkt de verstopping zich toch op openbaar terrein te bevinden, neem dan contact op met het waterschap (0320 274911 of via onderstaand contactformulier).

Wie lost de verstopping op?

De procedure bij het verhelpen van een verstopping op het eigen terrein is als volgt:

 • U of uw loodgieter zoekt met behulp van de aansluitschets het ontkoppelingsstuk op de grens van uw terrein en het openbare terrein op en opent deze. Voor meer informatie zie: informatie over de aansluitingen op de riolering
 • Als het ontstoppingsstuk vol staat, dan is het probleem te vinden in de riolering van het waterschap en moet er telefonisch contact worden opgenomen met het waterschap.
 • Als het ontstoppingstuk niet vol staat dan is er sprake van een verstopping op uw terrein en zult u zelf, of uw loodgieter het probleem moeten oplossen.
 • Als er wijzigingen in de riolering worden aangebracht dan moet u een tekening van de nieuwe situatie maken en deze bij het waterschap inleveren. Op die manier blijven de gegevens actueel.


 • De grens waar uw eigen riool eindigt en het openbare riool begint, ligt op de plek van het ontstoppingsstuk, en dat is binnen een halve meter van de grens tussen de voortuin en de stoep (de perceelgrens).

  Ontstaat het probleem in het openbare riool, dan is het waterschap Zuiderzeeland verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Alleen als u het riool onjuist hebt gebruikt, kan het waterschap de kosten op u verhalen. Als de verstopping in uw riool zit, is de rekening voor de huiseigenaar (dus u of de verhuurder).

  Perceelaansluiting gescheiden rioolstelsel  Meer informatie kunt u vinden in:

  Brochure Wateroverlast


  Het waterschap Zuiderzeeland wil graag weten of het waterloket goed functioneert. Daarom willen we u vragen of uw bezoek aan het waterloket de gewenste informatie heeft opgeleverd?
  terug

  Contact

  Waterschap Zuiderzeeland

  Lindelaan 20
  8224 KT Lelystad

  (0320) 274 911
  rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

  Postadres

  Postbus 229
  8200 AE Lelystad