Is het een lozing vanuit een woonschip, recreatievaart of rondvaartboot?
Neem dan contact op met Rijkswaterstaat (0800 - 8002 of via www.rijkswaterstaat.nl)


Het waterschap Zuiderzeeland wil graag weten of het waterloket goed functioneert. Daarom willen we u vragen of uw bezoek aan het waterloket de gewenste informatie heeft opgeleverd?
terug

Contact

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

(0320) 274 911
rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad