De provincie houdt toezicht op het zwemwater in Flevoland en informeert u over zwemmen in open water. Op de website www.flevoland.nl staat o.a. een zwemwaterkaart met actuele informatie.

Het waterschap Zuiderzeeland wil graag weten of het waterloket goed functioneert. Daarom willen we u vragen of uw bezoek aan het waterloket de gewenste informatie heeft opgeleverd?
terug

Contact

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

(0320) 274 911
rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad