Voorbeeld revisie tekeningen:


    revisietekening bouwrijp maken:
  • PDF
  • DXF

  • revisietekening DWA-aansluitingen:
  • PDF
  • DXF

  • revisietekening RWA-aansluitingen:
  • PDF
  • DXF

Contact

Waterschap Zuiderzeeland

Lindelaan 20
8224 KT Lelystad

(0320) 274 911
rioolbeheerder@ zuiderzeeland.nl

Postadres

Postbus 229
8200 AE Lelystad